Frökontrollen | Utsädesanalyser
17557
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17557,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.1580215150,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Utsädesanalyser

Bra utsäde – grunden till en god skörd

För en hög skörd av god kvalitet krävs ett sunt utsäde med hög grobarhet. Vi erbjuder analyser som visar kvaliteten på utsädet och hjälper till med råd om betning och utsädesmängd.

Provtagning

Vi behöver ca 250 g för en utsädesanalys av stråsäd och trindsäd och ca 150 g av fröer. Om du vill analysera sot, behöver vi ca 250 gram extra. Ta ut ett större prov på olika ställen som du sedan delar ner till ett mindre prov, så provet blir så representativt som möjligt. Tänk på att lägga provet i en innerpåse av plast innan du stoppar ner det i provpåsen. Provpåsar kan du beställa här på hemsidan.

Betningsmedel

De rekommendationer som anges följer de normer som gäller för certifiering av utsäde och är även vad som rekommenderas för dig som använder eget utsäde. Det finns både kemiska produkter och två biologiska produkter för betning av utsäde, med varierande effekt på olika sjukdomar. Nedan anges verksamma medel:

Gröda Rekommenderat preparat Godkänt i ekologisk odling
Vete Celest Extra Formula M, Difend Extra, Vibrance Gold﯀, Seedron ͣ, Celest Formula M ͣ﯀, Prepper ͣ﯀, Vibrance Duo ͣ﯀, Vibrance Star ͣ﯀ Cerall ͣ
Råg och rågvete Seedron, Difend Extra, Celest Extra Formula M, Celest Formula M﯀, Prepper ͣ﯀ ,Vibrance Star﯀, Vibrance Gold﯀ —-
Korn Seedron, Vibrance Star﯀, Bariton Super﯀, Celest Extra Formula Mͨ, Difend Extra ͨ Cedomon ͩ
Havre Seedron  Cedomon ͩ

a Ingen eller svag effekt på dvärgstinksot
b Uppgift om effekt på Bipolaris saknas
c Ingen eller svag effekt på flygsot i korn
d Ingen eller svag effekt på flygsot i korn resp havrens flygsot. Om smittan av bladfläcksjuka i korn överstiger 25% är inte effekten tillfredsställande.

Betningsgränser

De rekommendationer som anges följer de i stort de normer som gäller för certifiering av utsäde och är vad vi rekommenderar för dig som använder eget utsäde.

Utsädesburna sjukdomar

Växtslag Sjukdomar Smitta % Betningsråd
Vår- och höstkorn Fusarium spp mer än 25 Nödvändig
Bladfläcksjuka, strimsjuka mer än 15 Nödvändig
Bipolaris sorokiniana mer än 20 Nödvändig
Summan av dessa sjukdomar mer än 35 Nödvändig
Havre Fusarium spp mer än 20 Nödvändig
Bladfläcksjuka mer än 50 Nödvändig
Bipolaris sorokiniana Inget gränsvärde
Summan av dessa sjukdomar mer än 60 Nödvändig
Vårvete Fusarium spp mer än 20 Rekommenderas
Brunfläcksjuka inget gränsvärde
Bipolaris sorokiniana inget gränsvärde
Summan av dessa sjukdomar mer än 30 Nödvändig
Höstvete, höstråg och höstrågvete Fusarium spp mer än 10 Rekommenderas
Brunfläcksjuka inget gränsvärde
Bipolaris sorokiniana inget gränsvärde
Summan av dessa sjukdomar mer än 30 Nödvändig

Sotsjukdomar

Sjukdom Gränsvärde Råd Rek betningsmedel
Stinksot mer än 1000 sporer/g Bör ej användas som utsäde
mer än 0 sporer/g Betning nödvändig Celest Formula M, Celest Extra Formula M, Difend Extra,  Seedron, Vibrance Gold och Cerall för ekologisk odling
Dvärgstinksot mer än 500 sporer/g Bör ej användas som utsäde
mer än 0 sporer/g Betning nödvändig Celest Extra Formula M, Difend Extra, Vibrance Gold
Flygsot på korn 0,1-0,5% Betning rekommenderas Seedron, Vibrance Star, Bariton Super
mer än 0,5% Betning nödvändig Seedron, Vibrance Star, Bariton Super
Havreflygsot mer än 500 sporer/g Betning rekommenderas Seedron, Vibrance Gold, Vibrance Star
mer än 10 000 sporer/g Bör ej användas som utsäde

Utsädesmängd

Rätt utsädesmängd vid sådd, är av stor vikt för att få god beståndstäthet och optimal skörd.

För att beräkna utsädesmängd i kg/ha, används nedanstående formel:

 

Tusenkornsvikt g x antal grobara kärnor per m² / Grobarhet %

 

Beroende på om man sår tidigt, sent eller vid normal såtidpunkt, kan man behöva minska eller öka antalet grobara kärnor per m². Andra faktorer som påverkar val av antal grobara kärnor är t ex jordmån och sådjup.

Tusenkornsvikten varierar mellan sorter och år, därför rekommenderar vi att man analyserar detta varje gång.

Beställ provpåsar

Du kan även ringa och beställa provpåsar!
Ring oss på 019-603 27 30